Newsflash

ครูและบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 13:34 น.

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิสามัญ

วุฒิครู

รับราชการ

วัน เดือน ปี

ปฏิบัติงานโรงเรียนนี้

วัน เดือน ปี

1. นายอับดุลมายิด ลาเต๊ะ

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ม.6

คม.

3 ธันวาคม 2540

1 เมษายน 2555

2. นางพวงศรี เพชรชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.ศ.3

คบ.

16 พฤศจิกายน 2519

1 เมษายน 2523

3. นางสนทิศา ทองธรรมชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.ศ.5

คบ.

3 พฤษภาคม 2536

3 พฤษภาคม 2536

4. นางสาวจรัสศรี นิลเขียว

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.ศ.5

คม.

24 มีนาคม 2540

1 พฤษภาคม 2544

5. นางจารุดี วาหะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.ศ.3

ป.ปศ.ต้น

16 กุมภาพันธ์ 2524

1 พฤษภาคม 2552

6. นายอัมรินทร์ แก้วระงับ

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6

คบ.

16 สิงหาคม 2526

16 พฤษภาคม 2555

7. นางสาวยุวดี ลูกอินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6

คบ.

18 พฤษภาคม 2558

8. นางธมลวรรณ ไวยากรณ์

ครูชำนาญการ

ม.6

คบ.

14 กรกฎาคม 2548

16 ตุลาคม 2536

9. นายอภิรักษ์ แสงอรพินท์

ครูชำนาญการ

ม.6

คบ.

3 ตุลาคม 2548

11 สิงหาคม 2551

10. นายอิสเรศ บูหา

ครูชำนาญการ

ม.6

ศษ.บ.

1 ธันวาคม 2548

1 ธันวาคม 2548

11. นางสะแอเหราะ นิยมเดชา

ครูชำนาญการ

ม.6

วทบ.

1 ธันวาคม 2548

1 ธันวาคม 2548

12. นางวาสนา พันธ์เจริญ

ครูชำนาญการ

ม.6

คบ.

1 มีนาคม 2552

23 ตุลาคม 2537

13. นายคุณาวัฒ ปิ่นสงคราม

ครูชำนาญการ

ปวส.

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

15 มีนาคม 2552

15 มีนาคม 2552

14.นางสาวนาสีบ๊ะ ฮะยีบูสู

ครูชำนาญการ

ม.6

คบ.

2 มีนาคม 2552

2 มีนาคม 2548

15. นางรอซียะ    หมัดอาด้ำ

ครู

ม.6

คบ.

1 พฤษภาคม 2552

15 ตุลาคม 2547

16. นางวารุณี อาแว

ครู

ม.6

คบ.

1 ธันวาคม 2553

1 ธันวาคม 2553

17. นางฮันนาน แวบือซา

ครู

ม.6

คบ.

1 ธันวาคม 2553

1 ธันวาคม 2553

18. นายธีรศักดิ์   อินตัน

ครูชำนาญการ

ม.6

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

1 กรกฎาคม 2551

10 มกราคม 2556

19. นางแวซาปีนะ เจ๊ะอุบง

ผู้่ช่วยครู

ม.ศ.5

คบ.

17 พฤษภาคม 2525

17 พฤษภาคม 2525

20. นางฮายาตี   สาและ

ผู้ช่วยครู

ม.6

คบ.

1 มีนาคม 2555

1 มีนาคม 2555

21. นางสาวอาอีเสาะ   ยานยา

ครูจ้างสอนตามโครงการ

ม.6

คบ.

27 เมษายน 2555

27 เมษายน 2555

22. นางมารีนะห์ โสเพดา

ครูโภชนาการ

ม.6

คบ.

1 กุมภาพันธ์ 2549

1 กุมภาพันธ์ 2549

23. นางนุกิจ แทนบุญ

ภารโรง

ม.ศ.3

ปวส.

1 พฤศจิกายน 2537

1 พฤศจิกายน 2537

24. นางสาวเสาวรส   สมบูรณ์มี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ม.6

บธ.บ.

31 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

25. นางสาวนูรอัยนี หะยีแยนา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ม.6

-

1 กรกฎาคม 2556

1 กรกฎาคม 2556

26. นางรัชนี แสงจันทร์

ภารโรง

ป.6

-

1 พฤษภาคม 2540

1 พฤษภาคม 2540

27. นายมะฟารีซู หามะ

เจ้าหน้าที่พื้นที่สีเขียว

ม.6

_

1ตุลาคม 2557

1ตุลาคม 2557

28. นายอุสมัน อาแว

เจ้าหน้าที่พื้นที่สีเขียว

ม.6

-

2 กุมภาพันธ์ 2558

2 กุมภาพันธ์ 2558

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:12 น.
 
Polo Ralph Lauren Shirt, Ralph Lauren Poloshirt Big Pony, Poloshirt Zürich, Ralph Lauren Polos, Lacoste Schweiz Outlet, Parajumpers Schweiz Online, Parajumpers Winterjacken Sale, Parajumpers München, Parajumpers Winterjacken, Parajumper Sale, Michael Kors Hamilton Outlet, Michael Kors Taschen Günstig, Michael Kors Deutschland, Michael Kors Hamilton Saffiano, Michael Kors Jet Set Chain,