Newsflash

เด็กไทยทำได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:17 น.

โครงการเด็กไทยทำได้
วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) ได้จัดฝึกอบรมผู้นำนักเรียนในกิจกรรมเด็กไทยทำได้

กิจกรรม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมสุขาน่าใช้
๒. กิจกรรมอาหารดีชีวีปลอดภัย
๓. กิจกรรมเด็กไทยฟันดี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:52 น.